Donatie voor Stichting Rechter Handen in Veldhoven
17 mei 2023
rechterhanden

Stichting Rechter Handen is een plek voor jongeren tussen de 15 en 30 jaar en zij bieden een plek om jezelf te ontwikkelen, andere jongeren te ontmoeten en waar je begeleiding vindt die niet alleen naar je luistert en je uitdaagt maar ook helpt om juiste doelen te gaan stellen.

Directeur Patrick Hendriks is in Veldhoven opgegroeid en voelt zich, ondanks hij in Eindhoven woont, nog altijd verboden met Veldhoven. Zo kwam hij via een lokale netwerk club, BNI Veldhoven, in contact met Stichting Rechter Handen in Veldhoven.

Stichting Rechter Handen richt zich op jongeren die zich op afstand bevinden tot de arbeidsmarkt, zichzelf, school of de maatschappij. Een stichting als Rechter Handen kan een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen en begeleiden van deze jongeren op verschillende gebieden zegt Patrick Hendriks. De jeugd is onze toekomst en ik vindt het belangrijk dat aan deze doelgroep aandacht gegeven wordt. Onderschat niet wat Stichting Rechter Handen teweeg kan brengen.

Werkervaring en training: De stichting kan jongeren de kans bieden om werkervaring op te doen door middel van stages, leerwerktrajecten of andere vormen van werkplekleren. Ze kunnen ook trainingen aanbieden die gericht zijn op het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn op de arbeidsmarkt, zoals sollicitatietechnieken, communicatievaardigheden en beroeps specifieke training.

Persoonlijke ontwikkeling en zelfvertrouwen: De stichting kan programma’s aanbieden die gericht zijn op het versterken van het zelfvertrouwen, het vergroten van zelfbewustzijn en het bevorderen van persoonlijke groei bij jongeren. Dit kan gedaan worden door middel van coaching, mentoring, workshops en andere activiteiten die gericht zijn op het ontdekken en ontwikkelen van individuele talenten en interesses.

Onderwijsondersteuning: Voor jongeren die moeite hebben met school, kan de stichting ondersteuning bieden in de vorm van tutoring, huiswerkbegeleiding en studievaardigheidstraining. Ze kunnen ook helpen bij het creëren van een positieve leeromgeving en het bevorderen van motivatie en betrokkenheid bij het onderwijs.

Sociale integratie en participatie: De stichting kan activiteiten organiseren die gericht zijn op het bevorderen van sociale integratie en participatie van jongeren in de maatschappij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van sociale projecten, vrijwilligerswerk, gemeenschapsactiviteiten en het stimuleren van actief burgerschap.

Netwerken en arbeidsbemiddeling: De stichting kan jongeren in contact brengen met potentiële werkgevers, stageplaatsen en andere kansen op het gebied van werk. Ze kunnen ook netwerkmogelijkheden bieden en jongeren helpen bij het ontwikkelen van professionele relaties en contacten.

Het uiteindelijke doel van een dergelijke stichting is om jongeren te ondersteunen bij het overwinnen van belemmeringen en hen de nodige middelen en kansen te bieden om succesvol te zijn op het gebied van werk, onderwijs, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie. Hendriks hoorde dat Stichting Rechter Handen zich gaat vestigen met een winkel en atelier in het City Centrum in Veldhoven, en dat er een oproep werd gedaan:

We hebben nog wel e.e.a. nodig om onze droom te realiseren en we kunnen niet wachten om aan de slag te gaan. We zoeken naast sponsors en fondsen ook naar afgeschreven textiele materialen, kleding, leer, textielverf, stellingkasten, kledingrekken, stoelen, tafels etc. om onze winkel in te richten. Ook blikken verf, kwasten, vloerbedekking of andere materialen. Als u dit leest en iets voor ons kan betekenen neem dan aub contact op via onze website www.rechterhanden.online .

DKM Solutions doneert twee kantoorpinters aan Stichting Rechter Handen. Met dit gebaar hopen we dat we een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkelingen van onze jeugd. Deze kantoorprinters komen uit een faillissement en zijn altijd keurig onderhouden verteld Patrick Hendriks. Wij gaan zorgen dat we twee goedwerkende kantoorprinters afleveren zodat de stichting daar optimaal gebruik van kan maken. Door duurzaamheid en verantwoordelijkheid in onze bedrijfsvoering te integreren, kunnen we een positieve bijdrage leveren aan de samenleving en tegelijkertijd waarde creëren voor ons zelf en belanghebbenden.